[AN Y4481B] - Paris (Paris, Frankrike) - Förmyndarskapsregister. | 16/07/1732 - 31/07/1732

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum

Gå med i samarbetsprojektet att indexera [AN Y4481B] - Paris (Paris, Frankrike) - Förmyndarskapsregister. | 16/07/1732 - 31/07/1732