Boukhanefis Cpe (Sidi Bel Abbes, Algeriet) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse) | 1911 - 1911

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum