Boukhanefis Cpe (Sidi Bel Abbes, Algeriet) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse) | 1914 - 1914

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum