Détrie (Sidi Bel Abbes, Algeriet) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse) | 1891 - 1891

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum