Hammam-bou-Hadjar (Aïn Témouchent, Algeriet) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse) | 1898 - 1898

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum