[AN Y5139B] - Paris (Paris, Frankrike) - Förmyndarskapsregister. | 11/03/1786 - 20/03/1786

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum