Mers-el-Kébir (Oran, Algeriet) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse) | 1888 - 1888

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum