Mustapha (Alger, Algeriet) - Församlings- och andra befolkningsregister (Dödsfall) | 1885 - 1885

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum