Mustapha (Alger, Algeriet) - Församlings- och andra befolkningsregister (Dödsfall) | 1892 - 1892

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum