[AN Y4740A] - Paris (Paris, Frankrike) - Förmyndarskapsregister. | 01/02/1754 - 28/02/1754

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum

Gå med i samarbetsprojektet att indexera [AN Y4740A] - Paris (Paris, Frankrike) - Förmyndarskapsregister. | 01/02/1754 - 28/02/1754