[AN Y4016b] - Paris (Paris, Frankrike) - Förmyndarskapsregister. | 11/1689 - 12/1689

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan