[AD 88 - 3 R 159] - Vosges, Frankrike - Militärt registreringskort | 1914 - 1918

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan