[AD61 4E70/180] - Alençon (Orne, Frankrike) - Nedtecknade uppgfiter | 01/04/1610 - 30/09/1610

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum