[AD61 4E70/244] - Alençon (Orne, Frankrike) - Nedtecknade uppgfiter | 01/10/1641 - 31/03/1642

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum