[AD58-5Mi287-1089] - Saint-Andelain (Nièvre, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse, Vigsel, Dödsfall) | 1761 - 1776

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum