[AN Y4726A] - Paris (Paris, Frankrike) - Förmyndarskapsregister. | 01/12/1752 - 15/12/1752

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum

Gå med i samarbetsprojektet att indexera [AN Y4726A] - Paris (Paris, Frankrike) - Förmyndarskapsregister. | 01/12/1752 - 15/12/1752