[AN Y5094B] - Paris (Paris, Frankrike) - Förmyndarskapsregister. | 16/06/1782 - 30/06/1782

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan