[2E252 5] - Létanne (Ardennes, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse, Vigsel, Dödsfall) | 1870 - 1900

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum