[2E190 15] - Givet (Ardennes, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse) | 1888 - 1892

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum