[EDEPOT/MÉZIÈRES/2E 7] - Mézières (Ardennes, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Vigsel) | 1793 - 1802

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum