[2E033 5] - Authe (Ardennes, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Dödsfall) | 1839 - 1918

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum