[2E077 4] - Bourcq (Ardennes, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse) | 1872 - 1916

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum