[50J/REMONVILLE 1] - Rémonville (Ardennes, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse, Vigsel, Dödsfall) | 1808 - 1901

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum