[2E290 75] - Mézières (Ardennes, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Vigsel) | 1915 - 1920

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum