[2E409 45] - Sedan (Ardennes, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Vigsel) | 1839 - 1843

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum