[2E290 54] - Mézières (Ardennes, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Dödsfall) | 1895 - 1898

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum