[2E290 73] - Mézières (Ardennes, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Vigsel) | 1909 - 1911

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum