[2E145 3] - Douzy (Ardennes, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Vigsel) | 1802 - 1847

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum