[2E409 56] - Sedan (Ardennes, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Vigsel) | 1882 - 1884

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum