[2E190 14] - Givet (Ardennes, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse) | 1883 - 1887

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum