[2E388 1] - Saint-Marceau (Ardennes, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse, Dödsfall) | 1802 - 1847

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum