[2E190 23] - Givet (Ardennes, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Vigsel) | 1846 - 1852

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum