[EDEPOT/ASFELD/E 3] - Asfeld (Ardennes, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse, Vigsel, Dödsfall) | 1751 - 1770

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum