[2E409 24] - Sedan (Ardennes, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse) | 1867 - 1869

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum