[2E409 26] - Sedan (Ardennes, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse) | 1873 - 1875

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum