[2E409 22] - Sedan (Ardennes, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse) | 1861 - 1863

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum