[2E409 53] - Sedan (Ardennes, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Vigsel) | 1873 - 1875

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum