[2E328 22] - Nouzon (Ardennes, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse, Vigsel, Dödsfall) | 1893 - 1894

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum