[AN Y5198B] - Paris (Paris, Frankrike) - Förmyndarskapsregister. | 16/01/1791 - 31/01/1791

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum

Gå med i samarbetsprojektet att indexera [AN Y5198B] - Paris (Paris, Frankrike) - Förmyndarskapsregister. | 16/01/1791 - 31/01/1791