[AN Y3981A] - Paris (Paris, Frankrike) - Förmyndarskapsregister. | 01/1678 - 03/1678

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum