[AN Y4021B] - Paris (Paris, Frankrike) - Förmyndarskapsregister. | 02/1691 - 02/1691

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan

Gå med i samarbetsprojektet att indexera [AN Y4021B] - Paris (Paris, Frankrike) - Förmyndarskapsregister. | 02/1691 - 02/1691