[AN Y5194A] - Paris (Paris, Frankrike) - Förmyndarskapsregister. | 01/09/1790 - 15/09/1790

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum