[AD29-6 B 476] - Lesneven (Finistère, Frankrike) - Förmyndarskapsregister. | 19/09/1697 - 05/12/1699

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum

Gå med i samarbetsprojektet att indexera [AD29-6 B 476] - Lesneven (Finistère, Frankrike) - Förmyndarskapsregister. | 19/09/1697 - 05/12/1699