Long Xuyen (Vietnam) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse, Vigsel, Dödsfall) | 1890 - 1890

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum