[AN Y5190B] - Paris (Paris, Frankrike) - Förmyndarskapsregister. | 15/05/1790 - 31/05/1790

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum

Gå med i samarbetsprojektet att indexera [AN Y5190B] - Paris (Paris, Frankrike) - Förmyndarskapsregister. | 15/05/1790 - 31/05/1790