[AN Y3979B] - Paris (Paris, Frankrike) - Förmyndarskapsregister. | 04/1677 - 06/1677

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum