[AN Y5191A] - Paris (Paris, Frankrike) - Förmyndarskapsregister. | 01/06/1790 - 15/06/1790

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum

Gå med i samarbetsprojektet att indexera [AN Y5191A] - Paris (Paris, Frankrike) - Förmyndarskapsregister. | 01/06/1790 - 15/06/1790