[2C 29/108] - Felletin (Creuse, Frankrike) - Nedtecknade uppgfiter | 1765 - 1823

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum