[2C 33/132] - Jarnages (Creuse, Frankrike) - Nedtecknade uppgfiter | 1768 - 1800

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum