[2C 33/144] - Jarnages (Creuse, Frankrike) - Nedtecknade uppgfiter | 1789 - 1801

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum